Pomorska Nagroda Jakości

wyróżnienie w XXI edycji konkursu14 maja 2018

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie o:

Pomorską Nagrodę Jakości!

Pomorska Nagroda Jakości 2018 Baukrane

To jedna z najbardziej cenionych nagród. Weryfikuje to, co w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach jest codziennością – wysoką jakość organizacji pracy, świadczonych usług oraz produkowanych wyrobów – więc tym bardziej dziękujemy za docenienie naszych działań i wkładu naszych pracowników!


Czym jest „Pomorska Nagroda Jakości”?

 

Pomorska Nagroda Jakości wywodzi się z idei Konkursu Gdańskiej Nagrody Jakości, który został powołany przez Pomorska Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Współorganizatorem Konkursu oraz jednostką oceniającą kandydatów do Nagrody jest Polski Rejestr Statków S.A.

Pierwsza edycja Konkursu odbyła sie w 1997 roku i miała na celu popularyzację kompleksowego zarządzania firmą przez jakość (Total Quality Management). Już podczas finału czwartej edycji ówczesny Wojewoda Pomorski, patronujący nagrodzie, podkreślił rolę Konkursu, który cały czas służy wyrównywaniu szans lokalnych przedsiębiorstw wobec Unii Europejskiej stwierdzając: „Trzeba wreszcie powiedzieć, że polskie jest też dobre, a pomorskie nawet bardzo dobre”.

Misją Konkursu jest angażowanie liderów pomorskich przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia procesów zarządczych, poprzez m.in. sprzyjanie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju organizacji, przy zastosowaniu „Modelu Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości”. Jest on narzędziem, które może być wykorzystywane w procesie samodoskonalenia. Pozwala zwiększyć świadomość znaczenia procesów jakościowych, poznać silne i słabe strony organizacji oraz wprowadzić działania na rzecz poprawy jakości i zwiększenia jej wpływu na wydajność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Od ponad dwudziestu lat – co roku, Pomorską Nagrodę Jakości otrzymują podmioty, prezentujące swoje zaangażowanie w zarządzaniu jakością, którego idea stanowi fundament ciągłego doskonalenia, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Wszystko po to aby osiągnąć i konkurować na równym poziomie z najlepszymi organizacjami w Europie i na Świecie.


Źródło: Pomorska Rada FSNOT-NOT w Gdańsku / www.gdansk.enot.pl