Porozumienie podpisane!

BAUKRANE to kolejna firma, która dołączyła do porozumienia na rzecz bezpieczeństwa pracy na żurawiach wieżowych...18 września 2019

W dniu 17.09.2019 r., w siedzibie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Warszawie, odbyło się spotkanie Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi.

porozumienie

Obecnie porozumienie zrzesza sześć największych firm branży dźwigowej Herkules, Trinac, Corleonis, Mazur, Dźwigmar, Baukrane.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele pracodawców oraz strony związkowej (ze związków zawodowych – ZZ Budowlani, NSZZ Solidarność oraz ZZ Wspólnota Pracy). Spotkanie uroczyście otworzył Pan Jan Styliński (prezes PZPB).

Kolejno głos zabrali Pan Zbigniew Janowski (przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani) oraz Pan Arkadiusz Hiller (przewodniczący Związku Zawodowego Wspólnota Pracy). Następnie do porozumienia przystąpiła firma BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., reprezentowana przez Pana Pawła Burzykowskiego.

porozumienie podpis

W dalszej kolejności dokonano wyboru pierwszego Prezydenta Porozumienia na Rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi. Do pełnienia tej funkcji wybrano jednogłośnie Pana mgr inż. Wiktora Piwkowskiego, który jednocześnie pełni funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pan Piwkowski – jako prezydent porozumienia – powoła do życia grupę ds. Porozumienia, której zadaniem będzie koordynacja działań, tworzenie wspólnych standardów oraz jednolitych dobrych praktyk budowlanych.

Ostatnim punktem spotkania była merytoryczna dyskusja dotycząca obecnej sytuacji w branży oraz pomysłów w zakresie jej ulepszenia.