Wydłużamy czas konkursu!

04 czerwca 2018

W związku z olbrzymim zainteresowaniem jakim cieszy się tegoroczna edycja konkursu „Buduj z Baukrane!”, z niesamowitym poziomem prac jakie do nas napływają oraz przede wszystkim cudownym zaangażowaniem najmłodszych uczestników w ich tworzenie, postanowiliśmy przychylić się do Waszych próśb i wydłużyć czas napływania prac.
Zdajemy sobie sprawę, że tegoroczny temat pozwala pobudzać kreatywność, a ta wymaga również czasu na wykonanie dzieł konkursowych.
Dlatego mamy nadzieję, że dodatkowy czas pozwoli zrealizować jeszcze nie jeden wyjątkowy projekt!

Tak więc:
Do dnia 08 czerwca 2018 r., do godziny 24.00 uczestnik konkursu (obie grupy wiekowe) zgłasza pracę drogą mailową na adres: konkurs@baukrane.pl wraz ze zdjęciem pracy i metryczki.

Do dnia 11 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) zgłoszone prace w obu grupach wiekowych należy złożyć w siedzibie Organizatora lub odesłać na adres firmy (BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk)

W terminie: od 18 czerwca do 20 czerwca, do godz. 12.00, odbędzie się głosowanie internautów (FB) – prace, po jednej z każdej kategorii wiekowej, które otrzymają najwięcej polubień, zdobędą Nagrodę Internautów.

https://baukrane.pl/konkurs