Film: Z BAUKRANE na sam szczyt!

Film promujący zawód Operatora Żurawia Wieżowego05 listopada 2017

Film promujący zawód Operatora Żurawia Wieżowego

Tej pracy nie może podjąć się każdy… Kandydata wykluczy lęk wysokości, kłopoty zdrowotne, czy brak „zimnej krwi”. A to oczywiście tylko niektóre niezbędne cechy, potrzebne do wykonywania zawodu Operatora Żurawia Wieżowego.

To ciężka, bardzo odpowiedzialna i wymagająca dużego skupienia, precyzji, wiedzy i umiejętności praca. Zasługuje na duży szacunek i uznanie – dlatego postanowiliśmy stworzyć film, który (mamy nadzieję) chociaż w jakimś stopniu odda wagę tego zawodu i ukaże Operatorów Żurawi jako dzielnych „bohaterów budowy”, dla których wejście na żuraw to zwykła codzienność, a dla innych życiowe wyzwanie!