Film: Z BAUKRANE na sam szczyt!

Film promujący zawód Operatora Żurawia Wieżowego05 listopada 2017

Wyszukaj w aktualnościach

Film promujący zawód Operatora Żurawia Wieżowego

Tej pracy nie może podjąć się każdy… Kandydata wykluczy lęk wysokości, kłopoty zdrowotne, czy brak „zimnej krwi”. A to oczywiście tylko niektóre niezbędne cechy, potrzebne do wykonywania zawodu Operatora Żurawia Wieżowego.

To ciężka, bardzo odpowiedzialna i wymagająca dużego skupienia, precyzji, wiedzy i umiejętności praca. Zasługuje na duży szacunek i uznanie – dlatego postanowiliśmy stworzyć film, który (mamy nadzieję) chociaż w jakimś stopniu odda wagę tego zawodu i ukaże Operatorów Żurawi jako dzielnych „bohaterów budowy”, dla których wejście na żuraw to zwykła codzienność, a dla innych życiowe wyzwanie!