GRANARIA

Wyszukaj w realizacjach

Realizacje

Inwestor: Granaria Development Gdańsk Sp. z o.o.

Wykonawca: PORR

Zakres sprzętu: żurawie wieżowe