Kwartał Kamienic Starego Miasta

Wyszukaj w realizacjach

Realizacje

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kwidzynie

Zakres sprzętu: żuraw wieżowy