Kontakt

BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk

tel.: 58 345 11 77

e-mail: 

 

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000533872, NIP 584-26-59-127, REGON 220662972

Suma komandytowa: 3.049.000 zł

Kapitał podstawowy: 3.050.000 zł