Dbamy o Twoją prywatność

Wiemy jak bardzo w dzisiejszych czasach istotna jest ochrona prywatności użytkowników, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Baukrane Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-299, ul. Jana Keplera 36, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000533872.
 2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  • realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem, podpisanie umowy, rozliczenie/fakturowania, realizacja wymogów księgowo-podatkowych, itp.)
  • marketingu promocyjnego
  • wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta
  • subskrypcji newslettera – za zgodą klienta
 1. Państwa dane są zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro prawne, firmy dostarczające programy zarządzania biurem /CRM oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi z zakresu IT oraz zarządzania stroną internetową)
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora w oparciu o Art.6 ust.1 lit.a,b,f
 4. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub podjęcia kroków mających zapewnić realizację zapisów i postanowień umowy między stronami.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 9. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 10. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunku klienta.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.