Dołącz do nas! Sprawdź aktualne rekrutacje i znajdź swoje miejsce w naszym zespole!

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.BAUKRANE.PL

Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2023

 1. Wprowadzenie
  • 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej www.baukrane.pl, zwanej dalej „Stroną”.
  • 1.2. Korzystanie z Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. DefinicjeW regulaminie używamy następujących definicji:
  • 2.1. „Strona” – witryna internetowa dostępna pod adresem www.baukrane.pl.
  • 2.2. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Strony.
 3. Warunki korzystania
  • 3.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Strony.
  • 3.2. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej odnoszących się do materiałów zamieszczonych na Stronie.
  • 3.3. Użytkownik nie może umieszczać na Stronie treści niezgodnych z obowiązującym prawem, treści obraźliwych, wulgaryzmów, czy treści promujących przemoc lub nienawiść.
 4. Polityka prywatności
  • 4.1. Polityka prywatności Strony określa, jakie dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane oraz w jaki sposób są wykorzystywane. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z Polityką prywatności Strony.
 5. Odpowiedzialność
  • 5.1. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników ani za szkody wynikłe z korzystania z Strony.
 6. Zmiany w regulaminie
  • 6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Aktualizacje regulaminu zostaną opublikowane na Stronie, a Użytkownicy zostaną o nich powiadomieni.
 7. Postanowienia końcowe
  • 7.1. Regulamin obowiązuje od daty jego opublikowania na Stronie.
  • 7.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Strony będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa właściwego dla Administratora Strony.
  • 7.3. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu można kierować na adres e-mail: biuro@baukrane.pl.
  • 7.4. Regulamin jest dostępny do pobrania i wydruku na Stronie.