IV edycja konkursu Plac Budowy tu Powstanie Bezpieczeństwo

IV edycja konkursu Plac Budowy tu Powstanie Bezpieczeństwo

W drugiej połowie grudnia na jednym z dziedzińców Politechniki Gdańskiej odbyła się IV edycja konkursu Plac Budowy tu Powstanie Bezpieczeństwo z Baukrane.
Konkurs polegał na stworzeniu makiety placu budowy, która spełniała wszystkie wymagania BHP i dostosowana była gabarytami do obiektu z treści zadania konkursowego.

Poza nagrodami rzeczowymi zwycięska cztero-osobowa drużyna zgarnęła również płatny staż w naszej firmie.

AKTUALNOŚCI

Zobacz co u nas słychać